130

logo


המרד 29, ת.ד 50264, תל אביב, 61502 | טל. 03-6543210, פקס. 03-6543211, office@kedem-law.co.il

יצירת קשר

מלא פרטיך ונשוב אליך


גזל מוניטין

צור קשר לקבל ייעוץ וליווי משפטי בגין שימוש ע"י אחרים במוניטין של העסק שלך

 ליצירת קשר צלצלו 03-6543210 או השאירו פרטים


 

מוניטין

מוניטין של עסק, כפי שנקבע בפסיקה, הינו הכוח של העסק למשוך לקוחות חוזרים. את המוניטין ניתן להוכיח באמצעות מספר השנים שהתובע נמצא בשוק והיקף פעילותו בכלל וכמות ומשך הפרסומים של השם ו/או הלוגו שמגבשים את המוניטין שלו.

מהו גזל מוניטין?

בפסיקה הוגדר המוניטין כ "נכס". הזכות של בעל המוניטין למנוע שימוש בנכס זה נובעת צירוף הוראות סעיף 17 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 ביחד עם הוראות סעיפים 8 ו 13 (א) לחוק המטלטלין תשל"א – 1971.
סעיף 17 לחוק המקרקעין קובע: "המחזיק במקרקעין זכאי לדרוש מכל מי שאין לו זכות לכך שיימנע מכל מעשה שיש בו משום הפרעה לשימוש במקרקעין ושיסלק כל דבר שיש בו משום הפרעה כזאת".
סעיף 8 לחוק המטלטלין קובע: "סעיפים 15 עד 20 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, יחולו גם על הגנת הבעלות וההחזקה במיטלטלין"
סעיף 13(א) לחוק המטלטלין קובע: "הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לענין ובשינויים המחוייבים, גם על זכויות".
בנוסף, סעיף 52 לפקודת הנזיקין קובע כי "גזל הוא כשהנתבע מעביר שלא-כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות להחזיקם היא לתובע, על ידי שהנתבע לוקח אותם, מעכב אותם, משמיד אותם, מוסר אותם לאדם שלישי או שולל אותם מן התובע בדרך אחרת".
לפיכך, גזל מוניטין הינו מצב שבו הוכח כי הנתבע עושה שלא-כדין לשימוש עצמו בשם או לוגו בעל מוניטין של עסק, מוצר או שירות, על ידי שהנתבע משתמש בהם, מקשה על התובע שימוש בהם, מעניק בהם זכויות לאדם שלישי או שולל אותם מן התובע בדרך אחרת.

ייעוץ וייצוג בתביעות של גזל מוניטין

כמשרד העוסק בענייני טכנולוגיה, אפליקציות וקניין רוחני, משרדנו מספק ייעוץ משפטי וייצוג בתביעות לצווי מניעה ופיצויים בגין גזל מוניטין.