130

logo


המרד 29, ת.ד 50264, תל אביב, 61502 | טל. 03-6543210, פקס. 03-6543211, office@kedem-law.co.il

יצירת קשר

מלא פרטיך ונשוב אליך


הסכם השקעה

ייעוץ משפטי, ליווי וניסוח הסכם השקעה    

השקעה בסטארט-אפים

השקעה, ובעיקר השקעה במיזם טכנולוגי, משמעה הזרמת כספים מהמשקיע לצורך הקמת סטארט-אפ, פיתוחו, שיווקו או מכירתו כנגד מניות או אופציות בחברה של הסטארט-אפ. לעניין זה יש לעשות אבחנה בין השקעה לבין הלוואה: השקעה היא קניינית, בעוד הלוואה היא חוזית. המשמעות היא שכספי הלוואה אמורים לחזור למלווה עפ"י תנאי חוזה ההלוואה, בעוד שבהשקעה לוקח המשקיע בחשבון שבכספים שהזרים לסטארט-אפ הוא קיבל הון שרק אותו יוכל לממש עפ"י תנאי הסכם ההשקעה.

הסכם השקעה לסטארט-אפ

בהסכם השקעה בסטארט-אפ טכנולוגי, סטארט-אפ לאפליקציה או סטארט-אפ אחר, רוכש המשקיע מניות או אופציות בחברה שקמה לסטארט-אפ. על הצדדים להסכם ההשקעה להגדיר היטב מה כל אחד מקבל ומתי. כלומר, ההסכם צריך להגדיר כמה כסף או מניות יעביר המשקיע לחברה, בכמה פעימות, מתי הן תתבצענה, איזה סכום יועבר לחברה בכל פעימה ובאלו תנאים. כמו כן יוגדר בהסכם כמה מניות או אופציות יקבל המשקיע, באיזה מועדים ובאלו תנאים. בהסכם השקעה חשוב להתייחס גם לנושא דילול מניות בשני אספקטים, האחד דילול של בעלי המניות הנוכחיים בחברה עקב ההשקעה, והשני, דילול המשקיע , יחד עם יתר בעלי המניות בהשקעה עתידית של צד שלישי או שלו. נושא חשוב להחלטה בהסכם השקעה הינו מעורבות המשקיע בתהליך קבלת ההחלטות לגבי כספי ההשקעה, או בכלל לגבי החברה. בהקשר זה גם יוגדרו הדירקטורים של החברה וכן יוגדר נושא השליטה בחברה כולה.

ייעוץ וניסוח הסכם השקעה

כמשרד העוסק בענייני טכנולוגיה, אפליקציות וקניין רוחני, משרדנו מספק ייעוץ משפטי וניסוח של הסכמי השקעה לסטארט-אפים טכנולוגיים, תעשייתיים, וכן לסטארט-אפים לאפליקציות ומיזמי אינטרנט.ליצירת קשר צלצלו 03-6543210 או השאירו פרטים


m>