130

logo


המרד 29, ת.ד 50264, תל אביב, 61502 | טל. 03-6543210, פקס. 03-6543211, office@kedem-law.co.il

יצירת קשר

מלא פרטיך ונשוב אליך


ניסוח NDA להגנה על סודות מסחריים

ייעוץ משפטי וניסוח NDA – הסכם סודיות    

NDA – הסכם סודיות לסטארט-אפ

הקיצור NDA או בצורתו המקורית Non-Disclosure Agreement הינו הסכם סודיות. הסכם הסודיות נועד לשמור כי סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני של סטארט-אפ בהתהוות אשר יזם בוחר לחשוף למשקיע, שותף לדרך, עובד, יועץ, איש מקצוע, או צד שלישי אחר, לא יועברו על ידם לאחרים, וכן לא ינוצלו על ידם לטובת עצמם ללא אישורו. החוקים השונים אף מחייבים החתמה על הסכם סודיות כדי לא לאבד זכויות קניין רוחני.

NDA להגנה על סודות מסחריים

חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 קובע כי על בעלים של סוד מסחרי לנקוט באמצעים סבירים לשמירתו, אחרת תאבד בעלותו בסוד המסחרי. NDA הינו האמצעי המינימלי שיש לנקוט לשם כך ולכן אי החתמה על NDA עלולה להיחשב כויתור על סודות מסחריים, אלא אם ננקטו אמצעים סבירים אחרים. מאידך, שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו בניגוד ל- NDA הינו גזל סוד מסחרי שהפיצוי עליו לפי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות הינו עד 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק (פיצוי סטטוטורי). סוד מסחרי יכול להיות מידע עסקי מכל סוג אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, כגון רשימת לקוחות, רשימת ספקים, נוסחאות להכנת תכשירי קוסמטיקה, נוסחאות להכנת מזון (דוגמת בצק הסוכר RFM), משקאות (כגון קוקה קולה), ועוד.

NDA להגנה על קניין רוחני

על קניין רוחני מסוג פטנט (להגנה על טכנולוגיה חדשנית) או מדגם (להגנה על עיצוב מוצר חדש או מקורי) יש לשמור בסוד כל עוד לא הוגשה בקשה לרישומם, אחרת הם הופכים לנחלת הכלל ורישומם אסור. אולם חתימה על NDA מצד מי שמגלים לו את האמצאה או העיצוב מאפשרת לגלות את אלו מבלי להפוך אותם לנחלת הכלל, ובכך ניתן לגייס בעלי מקצוע, משקיעים ואחרים למיזם.

ההגנה ב- NDA אמורה להיות על שני האספקטים של הסטארט-אפ: קניין רוחני וסודות מסחריים, ולכל היבט יש את ההסדרים החוקיים הרלבנטיים אליו.

ייעוץ וליווי משפטי בהכנת NDA

כמשרד העוסק בענייני טכנולוגיה, אפליקציות וקניין רוחני, משרדנו מספק ייעוץ משפטי וניסוח של NDA וליווי של סטארט-אפים בכל העניינים המשפטיים הרלבנטיים.ליצירת קשר צלצלו 03-6543210 או השאירו פרטים